Διακήρυξη Δημοπράτησης Αγροτεμαχίων Αμπελακίων την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018