Δημοπράτηση Αγροτεμαχίων για την Τ.Κ. Κυπρίνου την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:15π.μ.