Δημοπράτηση Αγροτεμαχίων για την Τ.Κ. Νεοχωρίου την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00π.μ.