Διακήρυξη Δημοπράτησης Αγροτεμαχίων Καστανεών την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018