Διακήρυξη Δημοπράτησης Αγροτεμαχίου και Ακινήτου Χειμωνίου την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018