Διακήρυξη δημοπράτησης έργου με τίτλο Οδοστρωσία Δασικής Οδού «Εξώβουνο-Μαντένια» Περιοχής Πετρωτών