Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ Ορεστιάδας