Διακήρυξη για τη Συντήρηση Χώρων Πρασίνου 2016

Διακήρυξη για τη Συντήρηση Χώρων Πρασίνου 2016

Περίληψη διακήρυξης

Αναλυτική διακήρυξη