Διακήρυξη για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης συγκροτήματος κτιρίων του ΕΠΑΛ Δήμου Ορεστιάδας