Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ορεστιάδας