Διακήρυξη για την προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου

Διακήρυξη για την προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη