Διακήρυξη για την Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού του Δήμου Ορεστιάδας