Διακήρυξη για την προμήθεια Τροφίμων για τα έτη 2023-2024