Διακήρυξη για την υπηρεσία: Εργασίες αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Ορεστιάδας Χειμερινής περιόδου 2017-18