Διακήρυξη για το έργο Επισκευή της Ιρλανδικής Διάβασης Καστανεών Δήμου Ορεστιάδας