Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με θέμα Καταγραφή- Φωτογράφιση- Προβολή και Προώθηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Βορείου Έβρου