Διακήρυξη Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού “Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και πλατφόρμας «έξυπνης πόλης» και «βιώσιμης κινητικότητας» στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: ανοιχτό κέντρο εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας”