Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με Θέμα Καταγραφή Φωτογράφιση Προβολή και Προώθηση Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων του Βορείου Έβρου