Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας λαμπτήρων, εξαρτημάτων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας λαμπτήρων, εξαρτημάτων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη