Διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας για τα έτη 2022, 2023 & 2024