Διακήρυξη με τίτλο Υποστήριξη του Δήμου Ορεστιάδας στην προετοιμασία πρότασης – αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης του ΕΠΑΝΕΚ με κωδ 01-3c-1.4-16 και τίτλο ”Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου΄΄