Διακήρυξη προμήθειας εξοπλισμού και εξειδικευμένου λογισμικού πληροφορικής για τον Δήμο Ορεστιάδας για τα έτη 2020-2021