Διακήρυξη προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών 2016

Διακήρυξη προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών 2016

Περίληψη διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη