Διακήρυξη προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής επισιτιστικής ή και βασικής υλικής συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ