Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων