Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία Συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη υλοποίησης Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας