Διακήρυξη συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο Τεχνική μελέτη για την επισκευή Ιρλανδικής διάβασης Καστανέων του Δήμου Ορεστιάδας