Διακήρυξη συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνικές έρευνες – μελέτες για έργα του Δήμου Ορεστιάδας»