Διακήρυξη συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο: Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης Ορεστιάδας