Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο Φωτισμός Γηπέδου Κυπρίνου