Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή ανάδοχου εκπόνησης μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης συγκροτήματος Δημοτικών κτηρίων στο Δήμο Ορεστιάδας