Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο Παρεμβάσεις στα νεκροταφεία των Δ.Ε. Τριγώνου, Βύσσας, Κυπρίνου του Δήμου