Διακήρυξη «Συντήρηση Χώρων Πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας» για το έτος 2017