Διακήρυξη της ΔΚΕΠΑΟ για την ενοκίαση εξέδρας, ικριωμάτων, φωτιστικού και ηχητικού εξοπλισμού έτους 2017