Διακήρυξη του έργου Αντικατάσταση Ιστών Φωτισμού 2017