Διακήρυξη του έργου Ασφαλτοστρώσεις Ορεστιάδας Κυπρίνου