Διακήρυξη του Έργου: Κατασκευή 4ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας