Διακήρυξης δημοπρασίας με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση καλλωπιστικής κατασκευής σε επιλεγμένους κάδους απορριμάτων σε τοπικές κοινότητες Δήμου Ορεστιάδας