Διακοπή μαθημάτων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019