Διαπραγμάτευση για την εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Ορεστιάδας χειμερινής περιόδου 2018-2019