Διαβούλευση με θέμα “Προτάσεις για ονομασία ή μετονομασία οδών , πλατειών ή συνοικιών”. Προθεσμία υποβολής προτάσεων έως την 24η Αυγούστου 2020 στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών γραφείο 5.