Διαβούλευση Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Και Κλίματος Δήμου Ορεστιάδας Με Τοπικού Φορείς

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥ ΦΟΡΕΙΣ

Την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας διαβούλευση με τοπικούς φορείς του Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας και Κλίματος, το οποίο εκπονεί ο Δήμος Ορεστιάδας με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Μηχανολογικού Σχεδιασμού του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στα πλαίσια των υποχρεώσεων από την συμμετοχή του Δήμου στο «Σύμφωνο των Δημάρχων».

Η ερευνητική ομάδα του Δ.Π.Θ. παρουσίασε την υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του Δήμου Ορεστιάδας, επισημαίνοντας τους τομείς με την υψηλότερη συνεισφορά στο ανθρακικό αποτύπωμα του Δήμου. Οι φορείς της Ορεστιάδας ενημερώθηκαν για το όραμα, του στόχους και τα αποτελέσματα που προσδοκεί ο Δήμος από την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας και Κλίματος,  καθώς επίσης και για τις προτεινόμενες δράσεις και μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο. Η συμμετοχή των τοπικών φορέων, αλλά και των πολιτών της Ορεστιάδας κρίνεται κρίσιμη για την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% μέχρι το 2030. Κατά την διάρκεια της διαβούλευσης εντοπίστηκαν τα κίνητρα και τα εμπόδια για την εμπλοκή των τοπικών φορέων στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας του Δήμου Ορεστιάδας.

Η διαβούλευση κρίθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένα τόσο από την πλευρά της συμμετοχής των τοπικών φορέων, όσο και από την μακρά διαλογική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε δείχνοντας το ενδιαφέρον των τοπικών φορέων στην πρωτοβουλία του Δήμου για εκπόνηση στρατηγικού ενεργειακού σχεδιασμού μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

FOTOENERGEIA

Δείτε την παρουσίαση της Διαβούλευσης