Διευκρίνηση για τον συνοπτικό διαγωνισμό Εκτυπωτικού Χαρτιού, Γραφικής Ύλης και Αναλωσίμων Εκτυπωτών – Φωτοτυπικών