Διευκρίνηση για τον συνοπτικό διαγωνισμό Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής