Διευκρίνηση για τον συνοπτικό διαγωνισμό Χαρτιού, Γραφική ύλης και Αναλωσίμων εκτυπωτών – φωτοτυπικών