Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη μελών επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση δρόμου Πύργου-Λαγού”

Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη μελών επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση δρόμου Πύργου-Λαγού”

Κλήρωση μελών επιτροπής προσωρινής παραλαβής