Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό επιτροπής παραλαβής του έργου “Κατασκευή – Διαπλάτυνση Πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα”

Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό επιτροπής παραλαβής του έργου “Κατασκευή – Διαπλάτυνση Πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα”

Κλήρωση για Πεζοδρόμια