Διημερίδα του Δημοκριτείου Πνεπιστημίου Θράκης με θέμα “Στατηγικές Ανάπτυξης του Πρωτογενούς Τομέα στο Νομό Έβρου”η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 8 και 9 Μαρτίου 2017