Δημοπράτηση Αγροτεμαχίων Δ.Ε. Τριγώνου την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 9:30πμ στο Δημοτικό Κατάστημα Ορεστιάδας