Δημοπράτηση Αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Αμπελακίων